Je neinvazivní terapeutická metoda založená na interakci radiofrekvenčního proudu s biologickými tkáněmi. Radiofrekvenčni proud je do těla přenášen přes kontaktní povrch aplikačních elektrod. Rozptýlení proudu vede k selektivnímu zvýšení teploty ve tkáních výsledným efektům jako: zmírnění bolesti, myorelaxace, lokální zvýšení krevní cirkulace, zmenšení otoku. Lze použít na léčbu akutních a chronických poruch muskoloskeletárního systému, např. svalových křečí, degenerativních poruch kloubů, bolestí páteře a poranění měkkých tkání.

Koncept TR - THERAPY

Selektivní radiofrekvenčí terapie přináší novou koncepci, která umožňuje efektivní kombinaci jedinečných schopností terapeuta s fyzikální modalitou. Účinek léčby se prostřednictvím tohoto současného působení výrazně lepší a terapie přináší okamžité a dlouhodobé výsledky

MASÁŽNÍ TECHNIKA TR - THERAPY
Selektivní radiofrekvenční terapie v kombinaci s technikami měkké tkáně zvyšuje terapeutický účinek zvýšením průtoku krve, která do léčené tkáně přináší větší množství živin, kyslíku a obranných látek. Tato kombinace, která se používá u reflexivně způsobené svalové hypertonie, vede k rychlejšímu a snadnějšímu odstranění obtíží.
TECHNIKA PASIVNÍHO POHYBU TR - THERAPY
Selektivní radiofrekvenční terapie pomáhá zmírňovat spoušťové body a svalový hypertonus, které brání znovunabytí plného kloubního pohybu. Použití selektivní radiofrekvenční terapie v kombinaci s pasivním protažením zkrácených struktur vede například k úlevě a okamžitému rozšíření rozsahu pohybu v daném úseku.
TECHNIKA SVALOVĚ AKTIVACE TR - THERAPY
Kombinace selektivní radiofrekvenční terapie a izometrické nebo izotonické svalové kontrakce koncentruje hypertermii do stažených svalů. Dodávaní radiofrekvenční energie tato vlákna uvolňuje a vede k jejich opětovnému začlenění do svalové souhry.

Vše o TR – Therapy najdete na oficiálních stránkách www.tr-therapy.cz

Efekty terapie

Uvolnění hypertonických svalů
Přesný a zacílený účinek radiofrekvenční terapie na hypertonická svalová vlákna způsobuje jejich okamžité uvolnění. Účinek myorelaxace je primárně založen na vazodilataci, která nastává okamžitě v průběhu terapie a vede k zvýšení dodávek živin do tkáně.
Regenerace a hojení tkáně
Zlepšení tkáňového metabolismu je přirozený a cenný sekundární účinek léčby. Vede k rychlejšímu hojení poraněné měkké tkáně a k rychlejší resorpci hematomů po zranění.
Redukce otoku
Dochází k zvětšení průřezu arteriol a uvolnění prekapilárních sfinkterů, což způsobuje lepší lokální prokrvení. To vede ke zvýšení lymfatických procesů (drenáž) a následně i ke zmenšení otoku.
Úleva od bolesti
Klíčovým účinkem selektivní radiofrekvenční terapie je úleva od bolesti způsobená uvolněním svalů, redukcí otoku a regenerací a hojením tkáně.

Co Vám nabízím

Přístroj BTL- 6000 TR- Therapy (Targeted Radiofrequency Therapy – selektivní radiofrekvenční terapie) distribuuje vysokofrekvenční elektromagnetické vlnění do požadované tkáně, což vede k selektivní tkáňové hypertermii. Díky tomuto mechanismu pacienti zažívají okamžitou úlevu od bolesti, dochází k uvolnění hypertonických svalů, zmírnění otoků a k podpoře regenerace tkáně i rychlost hojení.

Konraindikace

  • těhotenství
  • záněty kůže
  • krvácivé stavy
  • nádorová onemocnění (nejdříve 5 let po léčbě a pouze se souhlasem onkologa)
  • horečnaté stavy
  • infekční onemocnění
  • kovové implantáty (předměty v proudové dráze, nitroděložní tělíska)
  • malé děti

Dobu aplikace pomocí TR- Therapy určuje vždy fyzioterapeut dle místa poškození, vážnosti, akutnosti a rozsahu poškození tkáně. Nejdéle však ošetření trvá 60 min. Do této doby se samozřejmě počítá i vyšetření, diagnostika, terapie, možné zacvičení, či kineziotaping.

Certifikáty