Jóga je jednou z cest, které pomáhají harmonizovat vlastní tělo, mysl, duši, i propojení s okolním světem. Tělesné cvičení v kombinaci s dechovým cvičením a soustředěním zaměstnává všechny svaly těla, zpevňuje oslabené svaly, uvolňuje svaly přetížené a zkrácené a tím obnovuje svalovou rovnováhu, která pozitivně ovlivňuje i rovnováhu psychickou a souvisí i s vyváženou činností vnitřních orgánů.

Hlavní zásadou cvičení jógy je pomalé nenásilné provedení cviku do příjemného protažení či do příjemné únavy a soustředění pozornosti na pocity z těla. Ásany – cvičební polohy se nedosahují přes bolest, protože bolest provázející násilné překonávání ztuhlosti vyvolává napětí ve svalech i v psychice, které do jógy nepatří, stejně jako do ní nepatří rychlé švihové a tudíž nekontrolované pohyby. Cílem jógového cvičení je vnitřní příjemný pocit harmonie a svěžesti nikoli dosažení efektní pozice.

Jógu může cvičit každý, protože provedení cviků se přizpůsobuje individuálním možnostem každého cvičence dle věku, zdravotních limitů, kloubní pohyblivosti a stupně pokročilosti.

Lekce jógy pod vedením Mgr. Jany Benešové (cvičitelka jógy 3. a 2. třídy od roku 1995) jsou zaměřeny na prevenci a odstranění bolestí zad, krku a hlavy a na korekci držení těla. O možnostech individuálního i skupinového cvičení se, prosím, informujte u Jany Benešové.